Informasjon

 • Informasjon

  Vollebekk Skole

  Om Vollebekk Skole Ruseløkka skole og midlertidige paviljonger Skolestart Aktivitetsskolen (AKS) Trygg skolevei og Kiss’n Ride Skolemelk Barnebursdager og andre feiringer Skolens åpningstider Utleie av skolens gymsal og kunnskapstrappa Teknologi- og designrommet «Level Up» Biblioteket

 • Informasjon

  Skisse av landskapsplan

  Undervisningsbygg har følgende plan for re-etablering av skolegården når paviljongene til Ruseløkka fjernes. Arbeidet skjer gjennom sommerferien 2021 og er forhåpentligvis klart til skolestart i august.

 • Informasjon

  Samarbeid skole-hjem

  Fravær og permisjon Foreldrerådet Klassekontakt Foreldrenes Arbeidsutvalg – FAU Aktiviteter i regi av FAU og klassekontakter 17.mai-feiring på Vollebekk skole Trinnkasser/ klassekasser Vollebekk fritidsklubb