Informasjon

Vollebekk Skole

Om Vollebekk Skole

Vollebekk skole er en grunnskole på Vollebekk i bydel Bjerke i Oslo. Skolen ble offisielt åpnet 21. august 2017. Vollebekk skole har plass til 780 elever fordelt på 2 parallelle klasser på barne- og mellomtrinnet (1.-7.klasse) og 4 parallelle klasser på ungdomstrinnet (8.-10.klasse). Skolen har også en byomfattende spesialavdeling for 24 elever. Når alle trinn er fylt opp, vil skolen ha rundt 120 ansatte. Skolens rektor er Kathrine Larsen, og assisterende rektor (kommer senere)

For skoleåret 2022/2023 vil Vollebekk skole ha elever på 1.- 7. trinn og 8. – 10.trinn, i tillegg til spesialavdelingen Vollebekk+ med elever fra 1. til 10. trinn.

Skolestart

Trygge overganger er viktig for barn, spesielt overgangen fra barnehage til skole. Det er lovfestet at barnehagene og skolene skal samarbeide om å sørge for en trygg overgang. 

Skolen vil legge til rette for god dialog i samtaler mellom kontaktlærer og foresatte minst to ganger i året. Tema for samtalen er elevenes sosiale, faglige og språklige utvikling.

Utdanningsdirektoraret har en egen nettside (www.udir.no) med informasjon om hva som er nytt ved skolestart hvert år. 

Aktivitetsskolen (AKS):

Aktivitetsskolen (AKS) er en alternativ læringsarena som skal styrke barnas faglige, språklige og sosiale utvikling gjennom lek og læring. AKS skal gi et helhetlig tilbud i samarbeid med skolen. AKS-tilbudet gjelder for elever fra 1.- 4. klasse.

  • Vollebekk har gratis kjernetid for elever fra 1.- 4. klasse. Dette betyr at elevene har rett til gratis deltakelse 2 timer etter skoletid mandag, og 2,5 timer etter skoletid tirsdag til og med fredag (12 timer per uke). I skolens ferier gir gratis kjernetid rett til gratis deltakelse to dager i uka. Disse dagene er mandag og onsdag. Dette gjelder ikke i juli, da er AKS og skole stengt. På planleggingsdager og inneklemte feriedager gis det en ½ dags deltakelse i kjernetiden (kl 09:30-13:30).
  • Heltidsplass betyr at barnet kan benytte AKS ubegrenset i deres åpningstid. Elever med heltidsplass kan være på Aktivitetsskolen alle dager i skolens ferier, bortsett fra juli. Prisen for AKS-plass er inntektsregulert og kan finnes på Osloskolens nettsider: https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/aktivitetsskolen/pris-og-betaling

AKS Vollebekk skole holder åpent fra 07.30 – 17.00. Husk påmeldinger i skolens ferier (det kommer alltid påmeldingsskjema). Dersom barna ikke er påmeldt i skolens ferier og fridager, blir de sendt hjem igjen.AKS Vollebekk har laget en egen håndbok, der finner du alt av praktisk informasjon.

Trygg skolevei og Kiss’n Ride:

Skolen og FAU jobber kontinuerlig for en trygg skolevei. Veiene rundt skolen har fartsgrenser på 30 km/h og 40 km/h, og grensen må overholdes. Skolen og FAU anbefaler å la bilen stå og heller følge elever til fots. Det er ikke tillatt å bruke handicap-parkeringen til å slippe av barn eller kjøre inn i skolegården.

Vollebekk skole har en parkeringssløyfe mot Vollebekkveien, den såkalte Kiss’n ride, der korte stans mens elevene hentes er mulig.

Skolemelk:

Skolemelk kan bestilles på http://www.skolelyst.no. Registrer deg som bruker og opgi hvilken klasse eleven er knyttet til, så kan du velge mellom ulike typer melk til elevene ved Vollebekk.

Barnebursdager og andre feiringer:

Vollebekk skole jobber for å inkludere alle elever. Vi oppfordrer foresatte til å legge til rette for inkluderende bursdagsfeiringer, dersom dere ønsker å invitere skolens elever. Ett råd kan være å invitere alle, enten hele klassen eller kun jentene/ kun guttene. Snakk gjerne om feiringer og hva slags kjøreregler dere ønsker under klassens foreldremøter. Dersom invitasjoner deles ut via skolen (AKS, klassen, garderoben), bør alle – altså enten hele klassen eller kun jentene/guttene – få motta invitasjon. Er det kun enkelte som inviteres og andre ikke, så skal invitasjoner deles ut privat i postkasser o.l, og ikke via skolen.

Retningslinjer for bursdagsfeiringer finnes på skolens hjemmeside: 
https://vollebekk.osloskolen.no/siteassets/dokumenter/fau/retningslinjer-bursdagsfeiring-vollebekk-skole.pdf

Skolens åpningstider :

Vaktmester Svein Hoel er tilgjengelig mellom 08:00 og 15:30 og kan nås på tlf 900 86 877.
Fra kl. 1700 er det en egen tilsynsvakt (tlf 900 86 877) som holder tilsyn med skolen og sørger for at ingen uvedkommende kommer inn, og de rette slippes inn. Tilsynsvakten har kun tilsyn med bygget og kan låse dere inn der dere skal være, men har ingen myndighet til å låne ut utstyr eller plikt til å kjenne til hvordan utstyr fungerer. Utstyr man ønsker å bruke, må avtales når utlån avtales. Ingen arrangementer kan begynne før tidligst kl. 17:00, med mindre annet er avtalt.

Utleie av skolens gymsal og kunnskapstrappa:

Skolebygget er åpent for utlån og utleie på ettermiddags- og kveldstid, dvs fra kl 17:00. 

  • Gymsalen benyttes i hovedsak til utleie for private aktører (sportsklubber o.l) og er primært forbeholdt aktiviteter. Den kan også lånes til skolearrangementer, men dette må avtales i god tid, minst 21 dager, uavhengig av om det er et arrangement i FAUs regi. Vi må varsle alle leietakerne om endringer i planene. Se skolens hjemmeside for timeplan og ledige tider https://vollebekk.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/andre-tilbud-til-elevene/Gymsalen_Vollebekk/. Ta kontakt med skolen for å få oversikt over eventuelle priser:
    Epost:vollebekk@ude.oslo.kommune.no (merk: «Utlån Vollebekk»)
  • Allrommet inkludert Kunnskapstrappa kan benyttes til ulike aktiviteter for elevene ved Vollebekk skole, slik som barnebursdager og aktiviteter i regi av Vollebekk fritidsklubb. På hverdager (mandag – fredag) er Kunnskapstrappa gratis å låne etter skoletid. 

Verdt å merke seg:

  • I helgene (fre-søn) tilkommer egne priser for ekstra lønn til tilsynsvakt. 
  • I juni og desember er skolens områder dessverre ikke til utlån, grunnet mange aktiviteter som foregår på skolens område i disse månedene.
  • Etter kl 16:45 er det skolens tilsynsvakt som er kontaktperson (tlf 908 14 820). 
  • Alle behov må meldes skolen i forkant av lån/leie til vollebekk@ude.oslo.kommune.no. Alt som ikke er avtalt på forhånd, kan ikke forventes ordnet på utlånsdagen.

Det er regler som følger bruken, og bookingen skjer gjennom skolen. Ta kontakt med skolen dersom du enten vil leie Gymsalen eller låne Kunnskapstrappa. Send en epost til vollebekk@ude.oslo.kommune.no og sett «Utlån Vollebekk» i emnefeltet. Se for øvrig skolens nettside: https://vollebekk.osloskolen.no/for-elever-og-foresatte/andre-tilbud-til-elevene/Gymsalen_Vollebekk/

Teknologi- og designrommet «Level Up»:

I august 2018 åpnet Vollebekk skole dørene til skolens nye teknologi- og designrom, som har fått navnet «Level Up». Dette klasserommet legger til rette for bruk av Virtual Realty, 3D-printing, programmering, video- og bilderedigering, foto og spill i undervisningen. Teknologirommet er blant annet utstyrt med en rekke datamaskiner, spillmaskiner, VR-briller, 3D-printer og green screen, i tillegg til områder tilrettelagt for diskusjon og samarbeid. Teknologirommet brukes til undervisning i blant annet faget «Digital kreativitet og produksjon». https://aktuelt.osloskolen.no/felles-nyhetsliste/teknologi-i-praksis/

Biblioteket

Biblioteket er åpent for alle skolens elever i skoletiden. Barnetrinnet har faste timer på biblioteket hver uke, hvor de kan lese og låne bøker.  Alle elever ved skolen kan låne bøker. Det er kun lov å låne 1(en) bok om gangen. Boken kan lånes i inntil 28 dager. Boken kan selvfølgelig leveres inn før, og eleven får da låne ny bok. Hvis ikke boken leveres innen fristen vil det komme purring og eventuelt erstatningskrav.