Informasjon

Informasjonskanaler skole-hjem

Plikt til å samarbeide – og krav på informasjon:

Barnas skolehverdag er et felles ansvar for både skolen og hjemmet. De foresatte har ansvar for at barnet stimuleres til utvikling og læring. For at de foresatte skal kunne følge opp foreldreansvaret til barnet sitt (barneloven), må de få informasjon om barnets skolehverdag. Skolen skal holde kontakten med foreldrene gjennom hele opplæringsåret (forskrift til opplæringsloven § 20-3). Som regel er det kontaktlæreren som er foreldrenes hovedkanal for denne informasjonen.


Det er i hovedsak to kanaler som skolen benytter for å kommunisere med de foresatte:

Skoleplattform Oslo:

Skoleplattform Oslo finner du all viktig informasjon og dokumentasjon knyttet til ditt barns skolegang. Dette omfatter blant annet Mine Fag med fagrapporter og vurderinger, fraværsoversikten og meldinger mellom kontaktlærer og foresatt.  
Portalen er myntet på både elever og foresatte, som vil ha ulike profiler og tilgang til informasjon.

Skolen oppfordrer alle foresatte til å logge seg inn på Skoleplattform Oslo og oppdatere kontaktinformasjonen. Det gjøres i to trinn:

  • Klikk inn på «IST Everyday», der finner dere de foresattes egen profil og info om barnas fravær, timpelan etc. Her må man inn for å endre kontaktinfo.
  • Under «Min profil» kan dere velge hvilken informasjon dere vil skal være synlig på klasselistene. Det står forklart her
Skolemelding foresatte (lilla):

Appen «Skolemelding foresatte» tilhører «Skoleplattform Oslo» og er myntet på foresatte. Den kan lastes ned fra App Store eller Google Play Store. Dette er en toveis-kommunikasjonskanal mellom lærerne og hjemmene. (Skolens ledelse treffes gjennom skolens e-post). Her vil viktig informasjon til de foresatte bli sendt ut, og det er den foretrukne måten å kommunisere med kontaktlærer på. Dette er en effektiv og sikker måte å komme i kontakt med lærerne på. 

Øvrig kontaktinformasjon til skolen:

Kontakt med skolens øvrige tilsatte (ledelse, administrasjon eller andre): Send en henvendelse per epost til vollebekk@ude.oslo.kommune.no eller til postmottak@ude.oslo.kommune og merk e-posten «Vollebekk skole». Alt som skal saksbehandles, må til postmottaket sentralt for å komme i arkiv.
Det finnes dessuten mye nyttig info på skolens hjemmeside.