Hudøy

Voksne på Hudøy

Ansvar for barn

De fleste voksne får ansvar for 2 barn hver. Hva innebærer det å ha ansvar for en gruppe barn?

·         Bidra til at barna opplever trygghet og sikkerhet på øya.

·         Sørge for smidig buss- og båttur – hjelpe barna ved behov (stort og smått)

·         Ha orden på redningsvester (transport og påkledning med mer)

·         Hjelpe til med bagasje

·         Bidra til fordeling av sengeplasser etc på huset

·         Hjelpe med pålegging av sengetøy og installering

·         Lage et system for oppbevaring av bagasjen med mer

·         Hjelpe barna med informasjon om ”hva er hvor?”,
”hva skjer når?” og lignende

·         Hjelpe til ved måltider, at de spiser, sørge for at det blir smurt nistemat

·         Se til at barna ikke faller utenfor, men er med på leken.

·         Bidra til husets meldingsrutiner, hvem er hvor? 
og sammen med hvem?

·         Se barna. Vær der for alle de barna du har ansvar for!

Vær tilgjengelig som voksen, for alle barn!

Andre oppgaver

Alle voksne må hjelpe til med matlaging og rengjøring. Liste på dette lages når vi kommer på Hudøy.