Skolebehovsplan

Skolebehovsplan

Oslos skolebehovsplan 2022-2031 er på høring hvert andre år. Den som kom ut i 2021 varsler en mulig utredning av en rendyrking mellom Vollebekk og Linderud skole, til én barneskole og én ungdomsskole. I september 2021 sendte FAU, skolens ledelse og driftsstyre inn et samlet innspill. Rett før jul kom det beskjed om nok en innspillsrunde, og på grunn av ferie og korte frister ble det lite tid til koordinering. Dermed har  FAU ungdomstrinn og FAU barnetrinn sendt inn hvert sitt innspill. 12. januar har FAU møte med Kultur- og utdanningsutvalget, der vi kan høre mer om arbeidet som pågår og prosess videre.