Hudøy

Vollebekk skole skal til hudøy!

Hei og velkommen

Takk igjen for fint møte i februar.
Siden den gang har det blitt jobbet med å få inn midler til turen, noe
jeg også håper dere kan hjelpe til med.

Takk igjen for fint møte i februar.
Siden den gang har det blitt jobbet med å få inn midler til turen, noe
jeg også håper dere kan hjelpe til med.

FAU har bestemt at fjorårets 17.mai inntekter skal gå til turen, samt
at skolen har gitt en garanti for utgifter til buss tur/retur hvis det
blir 40 barn eller flere som melder seg på (det er ca.50% av barna),
så vi håper så mange som mulig blir med på tur.
Veldig fint hvis dere i Hudøygruppa snakker med foreldre til andre
barn i klassene, slik at mange vil bli med.

Det har blitt laget et informasjonsskriv med påmelding til Hudøy som
blir sendt ut i ranselpost i morgen. Det kommer også til å bli hengt
opp noen plakater i garderobene. Legger ved dette her. Fristen er
17.april, så husk og meld dere på, både barn og voksne!
Sender ut en gruppeinndeling som dere kan se på i løpet av uka, fint
hvis dere setter dere på den gruppen dere ønsker å være med i.

Det er veldig viktig at for å holde prisen på 200kr pr.person, så
trenger vi sponsing. Det var flere av dere på møtet som trodde dere
kjente noen bedrifter, eller som dere eller andre jobber i, som kunne
bidra med sponsing. Det viktigste er mat og matvarer, men også ting
til aktivitetsgruppa, redningsvester til utlån etc. Si ifra til meg
hvis dere eller noen dere kjenner kan bidra.

Vi har sendt flere søknader til ulike stiftelser, og håper på positive
svar der også.
Vi ville ikke skrive at det var mulig å betale MER enn 200kr pr.person
i informasjonen, da noen kanskje misforstår dette, men dere må gjerne
spre at det er fint mulig å betale mer for de som ønsker det:-)

Jeg innkaller inn til et nytt møte etter påske, da burde vi ha
antallet på barn og voksne klart, og vi kan begynne å jobbe i de ulike
gruppene.
Håper alle dere som har sagt dere ønsker å bidra, fortsatt har lyst,
det har også kommet noen flere foreldre med, velkommen til dere!
Med vennlig hilsen
Camilla