Hudøy

Sikkerhet

Det er en vakttelefon som er betjent hele døgnet, og det er fasttelefon på hver koloni

Det er førstehjelpsansvarlig på hver koloni og det er døgnåpen legevakt/sykehus i Tønsberg

Vi har brannøvelse første dag og det er brannsklier som alternativ til trapper ned fra 2.etg, koloniene er utstyrt med pulverapparat og moderne brannvarslingsanlegg

Alle barna får utdelt egen «Hudøymamma eller pappa»