Hudøy

Turens sjefer

 • Hudøygeneral: Camilla Stalsberg
 • Logistikksjef: Runar Stalsberg
 • Hussjefer: Kine Birkeland, Line Esborg, Terje Ingebrigtsen
 • Brannsjefer: Trung Thanh Nguyen, Navasuthan
 • Sponssjef: Jostein Øyna
 • Dosjef: Morten Stensby
 • Førstehjelp: Kristin Wehby

Hudøyleder

 • Ansvarlig for informasjon skole, foreldre, gruppene
 • Koordinering av ledergruppene
 • Samarbeide med skolens ledelse og FAU/Driftstyret
 • Kontaktperson Hudøystiftelsen
 • Økonomiansvarlig

Hussjef

 • Hussjef for hvert av de tre husene
 • Ha det overordnede ansvaret for sin koloni
 • Være kontaktperson for sitt trinn
 • Ha møter med de andre sjefene på sitt hus ved behov
 • Ha oversikt over innkomne beskjeder vedrørende diett/medisiner/allergier og videreformidle disse til rette vedkommende

Sponssjef

 • Sende ut forespørsler om mulig spons både til gruppene og andre aktører
 • Ha oversikt over hva som trengs av spons
 • Få inn alle tilbakemeldinger om spons fra gruppene og andre

Dosjef

 • Sørge for tømming og renhold av toaletter
 • Fylle på papir etc.

Førstehjelp

 • Ha utstyr tilgjengelig ved skade
 • Utføre førstehjelp -sårstell etc. ved behov
 • Kontakte båt for transport ved behov
 • Kontakte legevakt ved behov

Brannsjef

 • Brannsjef + ansvarlige for hvert hus
 • Gjennomføre brannøvelse ved adkomst på sitt hus
 • Sørge for at husene er forsvarlige i forhold til rømningsveier, stikkontakter etc
 • Ha vann tilgjengelig ved grilling

God morgen, god natt

 • Godmorgen/godnattsjef + ansvarlige for hvert hus
 • Sørge for at alle barna får en rolig avslutning og fin start på dagen på sin koloni
 • Lese bok, trøste, synge (frivillig:-)
 • Ta de barna som våkner tidlig ut av sovesal og aktiviser – dekke bord, lese, spille spill etc

Mat og kjøkken

 • Kjøkkensjef- ansvar for hvert sitt hus – samarbeide med de andre koloniene
 • Ansvarlig for planlegging av meny og innkjøp av mat
 • Pakke all maten, transportere og fordele
 • Lage lister over oppgaver
 • Lage rulleringslister over hvem som skal hjelpe til på de ulike måltidene/rydde/oppvask/dekke på osv

Aktiviteter

 • Aktivitetssjef –ansvarlige for hvert sitt hus med barn -samarbeide med de andre koloniene
 • Lage rulleringslister over hvem som skal hjelpe til på hvilke aktiviteter
 • Lage lister over oppgaver
 • Ansvarlig for eventuelle utstyrskasser på husene
 • Fellesaktiviteter som fotball, rebusløp, -avtale med Løren om fellesaktiviteter
 • Vannpistolkrig mellom kolonier og voksne/barn – utstyr

Transport

 • Logistikkgruppe:
  • Runar Stalsberg (leder)
  • Truls Jørgensen
  • Yasar Mumtaz
  • Amer Hussain
  • Erik Molstad
  • Trond Fleitscher
 • Transportsjef + ansvarlige for hvert hus
 • Koordinere og sørge for at alle kommer med buss og båt – lage lister, krysse av navn etc.
 • Lage lister over oppgaver
 • Ansvarlig for å transportere mat, bagasje og utstyr
 • Båt, samt traktor og ATV på øya

Rydding og renhold

 • Rengjøringssjef + ansvarlige for hvert sitt hus
 • Ansvar for renhold og rydding
 • Lage liste over oppgaver
 • Lage rulleringslister over hvem som skal hjelpe til
 • Sjekke av alle punkter på Hudøylista ved avreise